• Overname vennootschap / handelszaak
 • Fusies en splitsingen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Vennootschapsconflicten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders
 • Oneerlijke concurrentie
 • Marktpraktijken
 • Factuurinvordering
 • Betwisting facturen
 • Consumentenbescherming
 • Faillissement en minnelijke of gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Ontbinding en vereffening vennootschap