Personenrecht
 • Naam(sverandering)
 • Nationaliteit
 • Beschermingsstatuten (bewindvoering, collocatie etc.)
 • Afstamming en adoptie
 • Voogdij
Familierecht
 • Echtscheiding
 • Dringende en voorlopige maatregelen (afzonderlijke woonst, ouderlijk gezag, omgangsregeling en alimentatie kind(eren), goederen)
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Einde feitelijke en wettelijke samenwoonst
Familiaal vermogensrecht
 • Huwelijkscontracten
 • Vereffening-verdeling
 • Erfenissen en schenkingen
Jeugdrecht
 • Problematische opvoedingssituaties
 • Misdrijf gepleegd door een minderjarige