Strafrecht
Namens de dader:
  • Bijstand tijdens politieverhoor
  • Bijstand tijdens verhoor bij de Onderzoeksrechter
  • Bijstand bij de behandeling voor het onderzoeksgerecht (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling)
  • Bijstand bij de behandeling voor de strafrechter
  • Procedure voor het Hof van Cassatie
Namens het slachtoffer:
  • Bijstand bij het opstarten van een onderzoek (klacht met burgerlijke partijstelling / rechtstreekse dagvaarding)
  • Burgerlijke partijstelling bij de behandeling voor het onderzoeksgerecht (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling)
  • Burgerlijke partijstelling voor de strafrechter
  • Procedure voor het Hof van Cassatie