Contractuele aansprakelijkheid
  • Niet dan wel slechte uitvoering overeenkomst
  • Niet naleving overeenkomst
  • Beroepsaansprakelijkheid
Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Foutaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid n.a.v. uitbating
Verzekeringsgeschillen
  • Dekking en uitsluiting
  • Regres en verhaal
  • Rechtsbijstand