Opleiding

2022 – Supralat (bijstand politieverhoor)

2021 – Collaboratieve advocaat

2020 – Bemiddelaar in familiale zaken

2016 – Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken (OVB-15-409)

2015 – Postgraduaat Vennootschapsrecht

2009 – Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar

2008 – Bijzondere opleiding Jeugdrecht

2007 – Master in het Ondernemingsrecht

2004 – Consulent in de sociale wetgeving

2002 – Advocaat balie Brugge 

2002 – Master in Human Resources Management

2001 – Licentiaat in de Rechten (onderscheiding)


Volg mij via: Linkedin


Voorkeurmateries

 • Verkeersrecht:
  (intoxicatie, snelheid, vlucht, …)
 • Personen– en familierecht:
  (echtscheiding, vereffening-verdeling, onderhoudsgeld, omgangsregeling, nalatenschappen, …)
 • Jeugdrecht: 
  (problematische opvoedingssituatie, misdrijf omschreven feiten)
 • Vreemdelingenrecht:
  (verblijf, gezinshereniging, …)
 • Ondernemingsrecht:
  (oneerlijke concurrentie, handelsgebruiken, factuurinvordering, overdracht handelszaak, …)
 • Sociaal recht:
  (ontslag, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, sociaal strafrecht, …)
 • Vennootschapsrecht:
  (aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheid, …)
 • Bijzondere overeenkomsten:
  (zoals pacht, aanneming, leasing, franchising, …)
 • Mandaten:
  bewindvoerder, schuldbemiddelaar, curator onbeheerde nalatenschappen

Lesopdrachten

 • Securitas: Toegepaste aansprakelijkheid
 • Syntra: Sociale Wetgeving, RIZIV reglementering
 • Escala: Sociale Wegwijzer