KH-ADVOCATEN


Wij winden er geen doekjes om: we zeggen waarvoor we staan. 

‘KH-Advocaten’ staat voor ‘Knowhow in Knokke-Heist’.

 

 

Knowhow

De Franse rechtsgeleerde René Demogue zei: 

Le droit n'est pas fait pour les besoins de l'esprit, mais pour les besoins de la réalité sociale.”

 

In die geest is de aanpak van KH-Advocaten dan ook pragmatisch.

Samen met de cliënt analyseren we het vraagstuk en werken we op doelmatige wijze naar een zo effectief mogelijke oplossing.


Problemen zijn er per slot van rekening om opgelost te worden. Kan dit via een minnelijke regeling, geniet dit de voorkeur. Moet er geprocedeerd worden, gaan we voluit.

In dit traject staat de cliënt op de eerste plaats. Die is en blijft meester van zijn zaak. ‘KH-Advocaten’ is er om de cliënt daarin te begeleiden en daarin ook duidelijke taal te spreken. De cliënt kent de sterktes en zwaktes van zijn zaak en op geregelde tijdstippen vindt er overleg plaats.

Die aanpak komt het meest tot uiting in dossiers van personen- en familierecht (echtscheiding, onderhoudsgeld voor en na echtscheiding, omgangsregeling en onderhoudsbijdrage kinderen, vereffening-verdeling etc.) en erfenisrecht waar we door de jaren heen een aanwijsbare ervaring in hebben opgedaan. In dergelijke zaken heeft de cliënt meer dan ooit nood aan een ‘raadsman’ in de meest ruime zin van het woord.

Daarnaast behandelen we ook op zeer regelmatige basis dossiers in het verkeersrecht (snelheid, intoxicatie, vlucht, etc), strafrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, extracontractueel recht en sociaal (zekerheids-)recht. In die zin zijn we weliswaar een allround-kantoor en multi-practici maar zeker geen omni-practici. We doen veel, maar niet àlles.

Knokke-Heist

Het kantoor is gelegen in Knokke-Heist en het cliënteel (particulieren of ondernemingen) is dan ook overwegend afkomstig uit die regio, dan wel heeft er voet aan de grond.

Vanuit deze uitvalsbasis pleiten we vooral in Brugge maar ‘KH-Advocaten’ behandelt ook zaken die in andere rechtbanken ten lande worden gevoerd.

 
Nood aan een raadsman ?
Contacteer ons kantoor!
Wanneer we dan ook zeggen dat we staan voor een persoonlijke aanpak is dat bij ons de essentie. Wij staan immers voor authentieke en menselijke advocatuur.”